Ders Detayı

İşletmelerde Kriz Yönetimi
7 Video, Ders Süresi: 365 gün

Dersler 

Ders 1: Kriz Yönetimine Giriş

Ders 2: Kriz Nedir?

Ders 3: Kriz ve Bileşenleri

Ders 4: Krizi Fırsata çevirmek

Ders 5: Kriz Sistemi

Ders 6: İşletme Yöneticileri için krizde fırsatları görebilmenin onbir altın kuralı.

Ders 7: Krizden çıkış aşamaları ve stratejiler

 

Eğitmen Hakkında

Akademik hayatla ilgili olarak eğitimini; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere İşletme alanında yaptı. Çukurova Üniversitesinde lisansüstü çalışmalar yaptıktan sonra Selçuk Üniversitesi M. ve M. Fakültesinde 1987 yılında Y. Doçent oldu. Doçent unvanını 1989 ve 1995 yılında Selçuk Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Profesör unvanını aldı. O tarihten beri Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapmaktadır. Akademik ve sektör çalışmaları olarak; Türkiye'de 39 seneden beri üniversitede ve özel sektörde araştırmacı, eğitimci ve uygulamacı görevlerinde çalışmaktadır. Çalışma konularıyla ilgili olarak Almanya'da yalın üretim ve ABD Devletleri'nde girişimcilik, yenilikçilik ve üniversite girişimciliği ve şirketlerde kurumsallaşma konusunda araştırmalar yaptı. İtalya, Almanya ve Avusturya’da üretim ve pazarlama konularında bilimsel çalışmalar yaptı. Çok sayıda ders kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanan ve sempozyumlarda sunulan 250'nin üzerinde makale ve sunulan bildirileri ve yaptığı çok sayıda projeler vardır. Çeşitli üniversite ve STK larda çok sayıda konferanslar vermektedir.Düzenlemiş olduğu sempozyum, kongre ve konferanslar vardır. Üretim Yönetimi ve Pazarlama,Girişimcilik, Yenilikçilik ve Kurumsallaşma konularında bilimsel çalışmaları ve sektör uygulamaları, araştırmalar yapmaktadır.

 

Eğitim Hakkında

Ders bireylere; kriz dönemlerinde; şirketin varlığını koruyabilmesi, hedeflerin gözden
geçirilmesi, stratejilerin ve politikaların irdelenerek şirketin krizi hasarsız atlatacağı ya da
başarıyla çıkacağı uygulamaların doğru ve zamanında belirlenebilmesine için bakış açısı
kazandıracaktır. Krizi anlama ve bir fırsat penceresi olarak gören şirketlerin aynı zamanda krizi başarıyla yönetmesi için vizyon kazandıracaktır. Krizi yönetebilmenin sırlarını algılamaya yardımcı olacaktır. Bu bağlamda ders kapsamında; krizi yönetebilmenin sırları; kriz yönetimi yaklaşımları, krizi fırsata dönüştürebilme çalışmaları, kriz yönetebilmede insan kaynaklarının yönetimi, kriz döneminde işletme faaliyetleri ve kriz dönem şirket performansı çalışmalarıyla ilgili kişisel ve kurumsal kazanım sağlanabilir.

 

Eğitmen: Prof. Dr. Mahmut TEKİN

Katılım Belgesi: Var

Durum: Tüm Dersler Yüklendi

Garanti: %100  Memnuniyet ve İade garantisi

Özellikleri: İnteraktif, Online Sınav, Eğitmene soru sorma imkanı, Datalar Üzerinde Çalışabilme İmkanı

Fiyat:
199,90 TL
Ders İzleme Süresi: 365 Gün
Erişim Zamanı: 7/24
Video Sayısı: 7
Durum: Satın Alınabilir


Tanıtım Videosunu İzleÖrnek Dersi İzle

Puanlar 0 Kişi Oyladı (0/100)

0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi
0 Kişi

Yorumlar